Overlevelsesturerne gennemføres af professionelle instruktører, som designer og tilpasser turene den fysik, der er i de enkelte grupper. Der vil løbende blive afholdt en række timeouts, hvor instruktørerne følger op på deltagernes fysiske og mentale tilstand. Mindre problemer som vabler og rifter håndteres på stedet. 

Hvis vi vurderer det er nødvendigt, deltageren selv ønsker det, eller hvis der opstår en skade, kan de deltagende tages ud af turen midlertidigt. De får muligheden for at genindtræde senere på turen, når de har fået fornyet energi og/eller har fået styr på skaden. 

Voksne skal deltage på turen
Når vi laver turene for personer under 18 år, så varetager vi turene hele vejen. Dog skal der, i forbindelse med disse, på turen deltage en passende mængde ansvarlige voksne, som kan tage sig af børnene eller de unge mennesker, hvis der opstår problemer, som relaterer sig til deres unge alder. Det kan være hjemve eller bange for mørke og lignende.